Veilig betalen

Alle betalingen aan FC Kluif (Soccer Fanatics BV) gaan via XXXbank. XXXbank is gespecialiseerd op het gebied van online betalingen en voldoet aan de strenge eisen gesteld door de PCI Data Security Standards (klasse 1), van MasterCard, Visa en American Express. Dit betekent dat er geen creditcardgegevens worden vastgelegd waardoor deze niet door derden bemachtigd kunnen worden. Ook worden alle betalingen vergrendeld verstuurd via Secure Socket Layer (SSL). SSL is de meest gebruikte manier om beveiligde electronische transacties tot stand te brengen. Je herkent een beveiligde verbinding via SSL aan de link in je browserbalk. Een beveiligde link begint altijd met https://.

Secured payments All payments to FC Kluif (Soccer Fanatics BV) go via XXXbank.XXXbank has specialized in online payment and meets the stringent requirements set by the PCI Data Security Standards (Class 1), of MasterCard, Visa and American Express. This means that no creditcard details are stored, making that these can not be empowered by third parties. All payments are send locked via Secure Socket Layer (SSL). SSL is the most common way to secure electronic transactions. You can recognize a secure connection via SSL to the link in your browser bar. A secure link starts with https://.