Retourneren

Je producten retourneren wanneer de maat niet goed is?
Ben je tevreden over het kledingstuk dat je hebt gekocht maar is de maat toch niet goed? Geen probleem, je kunt je product binnen 30 dagen retourneren. Als je je bestelling wil retourneren dan kun je deze terugsturen naar ons retouradres. Je retourzending dien je altijd vooraf aan te melden bij [email protected] Zonder uitdrukkelijke voormelding aan dit e-mailadres kunnen wij je retourzending helaas niet behandelen.

Zodra wij je retourzending binnen hebben zullen wij het bedrag, na controle, terugstorten op je rekening. Nu kun je via onze webshop een nieuwe bestelling met de juiste maat doen.

De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. We raden aan gebruik te maken van een track & trace dienst. Vraag dan ook altijd om een verzendbewijs zodat je de zending in de gaten kunt houden. FC Kluif is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je retourzending.

We accepteren alleen producten in originele en ongedragen staat. Producten die beschadigd zijn, gebruikssporen bevatten zoals geuren, worden niet geaccepteerd. De producten dienen zorgvuldig te worden verpakt in de originele verpakking. Voeg de originele FC Kluif pakbon toe aan de inhoud van de zending.

Je producten retourneren?
Als je jouw bestelling wilt retourneren dan kun je deze terugsturen naar ons retouradres. Je retourzending dient altijd vooraf aangemeld te worden bij [email protected] Zonder uitdrukkelijke voormelding aan dit e-mailadres kunnen wij je retourzending helaas niet behandelen.

De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. We raden aan gebruik te maken van een track & trace dienst. Vraag dan ook altijd om een verzendbewijs zodat je de zending in de gaten kunt houden. FC Kluif is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je retourzending.

We accepteren alleen producten in originele en ongedragen staat. Producten die beschadigd zijn, gebruikssporen bevatten zoals geuren, worden niet geaccepteerd. De producten dienen zorgvuldig te worden verpakt in de originele verpakking. Voeg de originele FC Kluif pakbon toe aan de inhoud van de zending.

14 dagen bedenktijd
Als consument heb je bij www.fckluif.nl een afkoelingsperiode van 14 dagen. Je kunt je product zonder opgaaf van reden binnen deze 14 dagen aan ons retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn gepersonaliseerde producten/maatwerk. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking geretourneerd worden.

De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. We raden aan gebruik te maken van een track & trace dienst. Vraag dan ook altijd om een verzendbewijs zodat je de zending in de gaten kunt houden. FC Kluif is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je retourzending.

We accepteren alleen producten in originele en ongedragen staat. Producten die beschadigd zijn, gebruikssporen bevatten zoals geuren, worden niet geaccepteerd. De producten dienen zorgvuldig te worden verpakt in de originele verpakking. Voeg de originele FC Kluif pakbon toe aan de inhoud van de zending.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij je bankrekeningnummer nodig (IBAN). Klanten van buiten Nederland dienen het IBAN én BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.

Let op: het rekeningnummer dat je opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan je de betaling aan www.fckluif.nl hebt gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude omtrent terugbetalingen.

Defecten
In het geval je ontdekt dat bij levering het product dat je besteld hebt beschadigd is vragen we je dit binnen 24 uur te melden. Stuur een mail naar [email protected] met in de bijlage een foto van het defecte product. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om het probleem op te lossen. Na de periode van 24 uur kunnen wij niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor defecte producten.

Retouradres
FC Kluif
Maagdenburgstraat 36
7421 ZD  Deventer
The Netherlands

Return your products if the size is not right?
Are you satisfied with the garment that you have bought but is the size not right? No problem, you can return your product within 30 days. If you want to return your order you can send it back to our return address. Your return shipment must always be registered in advance at [email protected] Without pre-notification to this e-mail address we can unfortunately not handle your return.

As soon as we receive your return shipment, we will refund the amount to your account after checking. Now you can make a new order with the right size via our webshop.

The costs for the return shipment are for your own account. We recommend using a track & trace service. Always ask for a shipping receipt so you can keep an eye on the shipment. FC Kluif is not liable for loss or theft of your return shipment.

We only accept products in original and unworn condition. Products that are damaged, contain traces of use such as odors, are not accepted. The products must be carefully packed in the original packaging. Add the original FC Kluif packing slip to the contents of the shipment.

Return your products?
If you want to return your order you can send it back to our return address. Your return shipment must always be registered in advance at [email protected] Without pre-notification to this e-mail address we can unfortunately not handle your return.

The costs for the return shipment are for your own account. We recommend using a track & trace service. Always ask for a shipping receipt so you can keep an eye on the shipment. FC Kluif is not liable for loss or theft of your return shipment.

We only accept products in original and unworn condition. Products that are damaged, contain traces of use such as odors, are not accepted. The products must be carefully packed in the original packaging. Add the original FC Kluif packing slip to the contents of the shipment.

14 days to change your mind
As a consumer you have a cooling off period of 14 days at www.fckluif.nl. You can return your product without giving a reason within 14 days, starting on the day of delivery. Exceptions are personalized products / customization. The product can only be returned unused and in the original, undamaged packaging.

The costs for the return shipment are for your own account. We recommend using a track & trace service. Always ask for a shipping receipt so you can keep an eye on the shipment. FC Kluif is not liable for loss or theft of your return shipment.

We only accept products in original and unworn condition. Products that are damaged, contain traces of use such as odors, are not accepted. The products must be carefully packed in the original packaging. Add the original FC Kluif packing slip to the contents of the shipment.

For the repayment of amounts already paid (in case of prepayment) we need your bank account number (IBAN). Customers from outside the Netherlands must mention the IBAN and BIC / Swift number of their own bank.

Please note: the account number you specify for the reimbursement must be the same as the account number of which you made the payment to www.fckluif.nl. This i.v.m. possible fraud concerning repayments.

Defects
In case you discover that on delivery the product you ordered is damaged, we ask you to report this within 24 hours. Send a mail to [email protected] with a photo of the defective product in the appendix. We will contact you as soon as possible to solve the problem. After the 24-hour period we can no longer be held responsible for defective products.

Return address
FC Kluif
Maagdenburgstraat 36
7421 ZD  Deventer
The Netherlands